วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2548

เล่น sim วันแรก
sim ที่ว่าไม่ใช้เกม เพราะผมไม่ชอบเล่นเกม และไม่คิดจะชอบด้วย
sim ที่ว่าคือ GloMoSim (Global Mobile Information Systems Simulation)
สาเหตุที่ต้องเล่นก็เพราะเนื่องจากงานที่ผมกำลังทำอยู่ ก็คือเขียน thesis เกี่ยวกับการ handoff ใน 802.11 นั่นเอง
ท ี่เลือกใช้ GloMoSim เพราะมันมี model ที่จำเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่งก็คือ propagation model มีมาให้ครบเลยทั้ง Free space, Rayleigh และ Ricean ซึ่งผมต้องเอา model พวกนี้มาใช้หาค่า RSSI เพื่อเอามาใช้หาตำแหน่งอีกที เนื่องจากงานของผมมันเกี่ยวกับทั้งตำแหน่งและโหลดของ AP
เอาล่ะมาเริ่มการติดตั้งดีกว่า

- download จาก http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/academic/license.html ซึ่งมันจะมีทั้ง GloMoSim และ Parsec (parallel simulation library ที่มันต้องใช้ แต่ที่มันให้มานี่เป็นแค่ sequential runtime เท่านั้นนะ) ซึ่งจะ download ได้เฉพาะจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- แตกไฟล์ทั้งหมดไปยังที่ต้องการ ของผมเป็น home
- ย้าย parsec ไปยังที่ /usr/local (ไม่จำเป็น)
- set PATH ไปยัง /usr/local/parsec/redhat-7.2/bin (ขึ้นกับระบบของคุณ)
- set env. var. ชื่อ PCC_DIRECTORY ไปที่ /usr/local/parsec/redhat-7.2 (ขึ้นกับระบบของคุณ)
- เข้าไปยัง glomosim/main แล้วจัดการ make (ต้องใช้ g++ ด้วย)
จากนั้นทดสอบโดยเข้าไปที่ glomosim/bin แล้วรัน ./glomosim config.in จากนั้นจึงดูผลที่ได้จาก glomo.stat เทียบกับ glomo.stat.sample ว่าให้ผลตรงกับที่ควาดหวังหรือไม่