วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2553

clone partition

วันนี้ซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่ขนาด 1TB เพราะอยากจะรวบรวมข้อมูลที่กระจายอยู่ในฮาร์ดดิสก์หลายๆ ตัวมาให้อยู่ตัวเดียว จะได้หาได้ง่ายๆ ได้ยี่ห้อ Western Digital แคชขนาด 32 MB อืมๆ ไม่น้อยเลย ราคาแทบไม่ต่างจากที่ซื้อครั้งที่แล้ว แต่แคชเยอะกว่า 2 เท่า

คำเตือน: ผมแค่แสดงวิธีการที่ผมทำเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ใครจะทำตามก็ตรวจสอบดิสก์กับพาร์ติชั่นดีๆ เน้อ เกิดพลาดไปช่วยไม่ได้น่ะ :P

มาเข้าถึงวิธิการกัน ไปรื้อแผ่น CD มาได้ Ubuntu 8.04 server (ใหม่ที่สุดที่เจอแล้ว - -') ก็บูตเข้า rescue broken system ไป เพื่อจะเข้า shell อย่างเดียว พอถึง shell ซึ่งฮาร์ดดิสก์ใหม่เป็น sda อันเก่าเป็น sdc ก็แบ่ง partition ด้วย

# fdisk /dev/sda

ก็สร้างไปตามต้องการ ณ ที่นี้ให้เก็บ OS ที่ sda2 ขนาด 80GB ที่เหลือเป็น sda3

# dd if=/dev/sdc2 /of=/dev/sda2 bs=1024

ก็ใช้เวลาไม่นาน ข้อมูล 30 GB ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง เนื่องจากเราคัดลอกข้อมูลด้วย dd ทำให้ขนาดไฟล์ซิสเต็ม เท่ากับของเดิมด้วย แม้ว่าพาร์ติชันจะใหญ่กว่าก็ตาม ต่อไปก็ขยายไฟล์ซิสเต็ม จาก 30G เป็น 80G

# ntfsresize /dev/sda2

ก็อ่านคำเตือนกันไปจนจบแล้ว ก็ตอบ... [Y/N] เป็นอะไรเลือกเอา ฮึๆ

แล้วก็ย้ายเฉพาะ boot record มาด้วย

# dd if=/dev/sdc of=/dev/sda bs=1 count=446

ลองใช้ ntfs-3g เมาท์ดิสก์ได้ ก็เรียบร้อย เข้าวินโดส์แล้วย้ายข้อมูลที่เหลืออีกที