วันเสาร์, กันยายน 27, 2551


วันนี้ตอนเช้าๆ ก็มีจดหมายฉบับนี้มา เกี่ยวกับเชิญให้สมัครสมาชิก ACM ดูราคาแบบดูห้องสมุดออนไลน์ได้ก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญ จะว่าไปก็ไม่ได้แพงมาก เพราะได้สิทธิอ่านเยอะมาก เอาเข้าจริงจะได้อ่านหมดไหม เดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนแล้วกัน