วันอาทิตย์, มกราคม 22, 2549

ช่วงนี้กำลัง patch GloMoSim ให้มันสามารถอ่านค่า RSSI จากไฟล์ได้ เพราะ propagation model เดิม ที่มีของมันไม่เหมาะกับงานของผมที่ต้องทำงานในอาคารซึ่งมีสิ่งกีดขวางมาก เลยต้องใช้โปรแกรมทำ site survey แล้ว export ออกมาเป็นไฟล์รูปภาพของ RSSI map ตอนแรกก็คิดว่าจะเขียนโปรแกรมอ่านไฟล์รูปแล้ว export ออกมาเป็นประมาณ CSV แต่มาติดตรงถ้าจะให้ glomosim มันมาอ่าน text file แล้ว seek ไป seek มา ล่ะช้าตายเลย จะให้มันโหลดลง array ก็กินที่มหาศาล เพราะถ้าจะเก็บจากไฟล์ 960,000 พิกเซล โดยเก็บด้วย float มันก็กินที่ไปเก็บ 4 MB ต่อ AP แต่งานนี้ต้องเก็บมากว่า 1 อยู่แล้ว อย่างน้อยก็ 4 ล่ะ รวมก็ 16 MB ขึ้นไปแน่ๆ ไม่ไหวๆ

ช่วงนี้เลยให้มันอ่านจากไฟล์รูปตรงๆ เลยดีกว่า 1 รูปต่อ 1 AP โดยให้มัน seek ไปตามตำแหน่งของ MN แล้วให้ไปอ่านค่าสีมาจับคู่กับค่าความแรงของสัญญาณอีกที โดยก็ต้องกำหนดมาตราส่วนไปด้วย เช่น 2:1 หมายความว่า 2 พิกเซล คือตำแหน่งจริง 1 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น: