วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2554

Virtualization บน RHEL 6

สำหรับ RHEL 6 KVM ก็กลายเป็นมาตรฐานแทน Xen ไปแล้ว แต่การใช้งานก็ไม่ได้ต่างไปกันมากเท่าไร เนื่องจากยังใช้คำสั่งตระกลู virt-? ได้เหมือนเดิม

สำหรับวิธีการ ขั้นแรกไปเปิด Virtualization ใน BIOS ของ server เสียก่อน เมื่อบูตเสร็จ ก็รัน
# lsmod | grep kvm
kvm_intel 47790 4
kvm 300762 1 kvm_intel
ถ้าเจอโมดูล kvm ก็เป็นอันใช้ได้

ต่อไปติดตั้ง library ที่เกี่ยวข้อง
# yum groupinstall "Virtualization Platform"
ติดตั้ง kvm
# yum groupinstall "Virtualization"
ลงเครื่่องมือสำหรับเรียกใช้งานและจัดการ VM เช่น console หรือดูสถานะการใช้งาน
# yum groupinstall "Virtualization Client"
เริ่มติดตั้ง Linux ซึ่งเลือก CentOS 6 64 บิต โดยให้
  • มีดิสก์ 1 ลูกขนาด 20GB
  • RAM 4GB
  • CPU 2 core
# virt-install --name=centos \
--disk path=/export/vm/centos/disk1.img,size=20 \
--vcpus=2 \
--ram=4096 \
--location=http://mirror1.ku.ac.th/centos/6/os/x86_64/ \
--os-type=linux
แล้วจึงรันคำสั่งด้านล่างเพื่อเปิด console สำหรับทำขึ้นตอนการติดตั้งที่เหลือจนจบ
# virt-viewer centos

ไม่มีความคิดเห็น: