วันเสาร์, มกราคม 10, 2558

เวลามาตรฐานโลก

ถ้าพูดถึงเวลามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรามีอยู่ 4 ตัว (ตั้งใจตามดีๆ)


  • UT1 (Universal Time) เวลาตามการหมุนของโลกจริงๆ
  • TAI (International Atomic Time) ตัวย่อมันเป็นภาษาฝรั่งเศส  เป็นเวลาที่ใช้ค่าจาก atomic clock ทั่วโลกมาคำนวณ เมื่อ 1 ม.ค. 1958 มัน(เกือบๆ) เท่ากับ UT1 
  • UTC (Coordinated Universal Time) เป็นเวลา TAI ที่ปรับ leap second แล้ว และเราใช้เวลานี้อ้างอิงในชิวิตประจำวันทุกอย่างทั่วโลก ตอนนี้ช้ากว่า TAI 35 วินาที ถ้า UT1 ต่างกับ TAI >= 0.9 วินาที จะมีการพิจารณาปรับ leap second โดยเริ่มมีการปรับตั้งแต่ 30 มิ.ย. 1972
  • GPS (Global Positioning System) เป็นเวลาที่ใช้ในดาวเทียมและเครื่องรับทั่วโลก เมื่อ 6 ม.ค. 1980 นาฬิกาของ GPS มัน sync กับเวลา UTC (แต่หลังจากนั้นไม่ถูกปรับ leap second) ตอนนีช้ากว่า TAI 19 วินาที (และจะห่างเท่านี้ไปเรื่อยๆ) แต่เร็วกว่า UTC 16 วินาที และในอนาคตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตาม leap second ซึ่ง GPS-UTC offset (เก็บได้สูงสุด 255 ถ้าถึงวันนั้นก็...) โดยมันถูกส่งลงมาจากดาวเทียม ดังนั้นเวลาที่แสดงในเครื่องรับจึงถูกปรับเป็น UTC (แต่การทำงานเบื้องหลังใช้เวลา GPS ทั้งหมด)

ไม่มีความคิดเห็น: