วันอังคาร, พฤษภาคม 16, 2560

ติดตั้ง DELL OpenManage

DELL OpenManage (OSMA) คือ ซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของ DELL เช่นการจัดการ RAID หรือจะใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะสามารถดูข้อมูลได้มากกว่า IDRAC

ติดตั้ง DELL repository
wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash
yum update
ติดตั้ง meta package
yum install srvadmin-all
จัดเตรียมไฟลฺ์ config ที่เกี่ยวข้อง
cd /opt/dell/srvadmin/etc
./autoconf_cim_component.sh
รันบริการ
/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh restart
/opt/dell/srvadmin/sbin/omreport storage controller

ไม่มีความคิดเห็น: