วันอังคาร, กรกฎาคม 13, 2564

Ubuntu มี CPU สูงทุกวันเวลาเดิมๆ


เจอปัญหาเครื่อง Ubuntu ที่ใช้ทุกวันตอนเวลาประมาณ 6 โมงครึ่ง เครื่องที่ใช้จะมี load สูงโดยไม่ได้มีการใช้งานอย่างอื่น พยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ลองเข้าไปดูใน /var/log/syslog ก็เลยเจอว่า

systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...

ซึ่งเกิดจาก service Unattended Upgrades ของ Ubuntu ซึ่งทำหน้าที่ update package บนเครื่อง และ restart service ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้กระทบบริการอื่นได้ ดังนั้นเลยตัดสินใจยกเลิก โดยการลบ package นี้และยกเลิก timer และบริการของ systemd ด้วยคำสั่งนี้

sudo apt-get remove unattended-upgrades

sudo systemctl stop apt-daily.timer

sudo systemctl disable apt-daily.timer

sudo systemctl disable apt-daily.service

sudo systemctl daemon-reload

จบปัญหาไป 


ไม่มีความคิดเห็น: