วันพุธ, มกราคม 16, 2551

เครื่องที่ใช้ตอนนี้ลงเป็น Ubuntu x86_64 อยู่ แต่งานที่ใช้จำเป็นต้องคอมไพล์ไปลิงค์กับ libraly ที่เป็น i386 ดังนั้นจึงต้องลง GNU C library ของ i386 ด้วย โดยใช้คำสั่งดังนี้

apt-get install libc6-i386 libc6-dev-i386

เวลาคอมไพล์ ก็ใส่ออพชั่น -m32 เข้าไปด้วย เป็นอันเสร็จพิธี

ไม่มีความคิดเห็น: