วันอังคาร, มิถุนายน 03, 2551

บันทึกวิดิโอบนลินุกซ์

ช่วงหลังๆ เริ่มเกิดอาการอยากนอนเร็วๆ แต่บางรายการดันมีตอนดึกๆ เนี้ยสิ เช่น Prison Break เราก็ซื้อ capture card ไว้แล้ว ว่าแล้วก็เอา ffmpeg มาอัดรายการดีกว่า จริงๆ เมื่อก่อนก็เคยใช้นะ แต่เครื่องก่อน CPU มันช้ามากๆ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว เร็วขึ้นเยอะ encode ไหวแน่นอน คำสั่งที่ใช้ คือ
ffmpeg -f audio_device -i /dev/dsp -f video4linux2 -r 25 -s 720x578 -i /dev/video0 -target dvd -sameq dsc.mpg
อธิบาย
-f เป็นการกำหนดชนิดของรูปแบบที่ต้องการนำเข้า ตามตัวอย่าง audio_device ก็คือ sound card ที่ /dev/dsp นั่นเอง สำหรับ video4linux2 คือ อินเตอร์เฟสวิดิโอของลินุกซ์ ซึ่งเครื่องที่ใช้มี device file อยู่ที่ /dev/video0
-r กำหนด frame rate ให้เป็น 25 fps (PAL)
-s กำหนดขนาดของพิกเซล 720x578 คือ ขนาดของวิดิโอแบบ PAL นั่นเอง
-target กำหนดชนิดของไฟล์เอาท์พุตเป็นแบบเทมเพลต ทำให้ช่วยลดความยุ่งยากสำหรับการกำหนด codec และ bit-rate ไปได้ ซึ่งในที่นี้ให้เป็น dvd
-sameq กำหนดคุณภาพของเอาท์พุตให้เท่ากับอินพุต
dsc.mpg คือ ชื่อไฟล์เอาท์พุต

เมื่อต้องการหยุดอัด ก็กด q จากนั้นก็เปิดดูด้วย VLC ได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น: