วันอังคาร, มกราคม 26, 2553

ติดตั้ง ssh2 สำหรับ PHP


ช่วงนี้มีงานที่ต้องใช้ PHP ไปเรียก SSH ไปเรียกทั้งเรียกคำสั่งและดาว์นโหลดไฟล์จากเครื่องอื่น PHP ที่มีมันก็ยังใช้ไม่ได้ ทั้ง base ของ CentOS และ rpmforge repository ก็ไม่มีแพคเกจนี้ ก็เลยต้องติดตั้ง extension ผ่าน PECL (PHP Extension Community Library) เอง ดังนี้

$ yum install php-pear libssh2-devel php-devel
ติดตั้งแพคเกจ developer ให้ครบซะก่อน

$ pecl install ssh2-beta
(จริงๆ แพคเกจชื่อ ssh2 แต่เนื่องจากเป็น beta อยู่ ซึ่ง pecl จะไม่ยอมติดตั้งโดย default ถ้าจะบังคับก็ต้องเติม -beta ต่อท้าย)

$ echo extension=ssh2.so > /etc/php.d/ssh2.ini
เพิ่มไฟล์ config ให้มันโหลด extension นี้

$ service httpd restart
รีสตาร์ท Apache เป็นอันเสร็จ


ลองใช้ ssh2_connect ก็เรียกได้เรียบร้อยแล้ว :)

ไม่มีความคิดเห็น: